Context

De Valk Leadership Company heeft speciaal voor trainers en coaches de opleiding tot brain-mind practitioner ontwikkeld. Deze opleiding heeft als basis dat je iemand leert zijn of haar eigen brein te managen. De persoon raakt hierdoor empowert. Optimaal gebruik van het brein zorgt voor empowerment.

Op de keper beschouwd zal derhalve bij heel veel trainingen of coaching de kennis van het brein betrokken dienen te worden. Dit gebeurt bij nog veel te weinig training- en coachopleidingen. De brain-mind opleiding van de Valk Leadership Company wil hier verandering in brengen. Door de opleidingen tot brain-mind practitioner ga jij breinkennis over de werking van het brein integreren in je trainingen en coaching; zowel in de manier van het geven van de trainingen als ook in de inhoud. De technieken en methodieken van neuroleiderschap zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis van de bewuste en on(der)bewuste processen van het brein.

Kennis van het brein

Kennis van het brein is onontbeerlijk bij training en coaching. Het brein bewaart, bewaakt, stuurt, coördineert en verandert gedrag en gewoontes. Het brein doet dit onbewust. Met kennis van het brein kan je deze processen ook bewust inzetten. 

Daarom is kennis van het brein dus onontbeerlijk en noodzakelijk. Als je namelijk kennis van het brein kan toepassen, zal je veel sneller tot de beoogde verandering komen.

Neuroplasticiteit

Een belangrijk kenmerk van het brein is de neuroplasticiteit.  Als je de kennis van neuroplasticiteit voldoende in je trainingen gebruikt, kunnen gemakkelijker veranderen. Neuroplasticiteit zit verweven in de opleidingen tot brain-mind practitioner.

Context

Mind

We hebben met opzet gekozen om te spreken over opleidingen tot brain-mind practitioner. Alle mensen hebben een mind. De mind is het ‘brein in actie’. De mind zien we als onze kracht. Onze innerlijke kracht. Deze innerlijke kracht is vaak door hoe we ons brein gebruiken verdwenen of minimaal aanwezig. Juist door optimaal van het brein gebruik te maken kunnen we onze innerlijke kracht en potentieel tot ontwikkeling brengen. Dan is ons brein optimaal in actie. We bouwen op de kennis van de interne leider en volger van de oprichter, Guido de Valk. Meer lezen? Klik hier.

Onbewust en onderbewust

Meer dan 85% van ons gedrag is onbewust. Wellicht is dat zelfs bij veel mensen veel meer dan 85%. Als je trainingen geeft, is kennis van deze onbewuste brein en hoe je hier in je trainingen mee om moet gaan cruciaal. Het is daarom belangrijk dat trainers goed begrijpen hoe het brein met emoties omgaat, en hoe we geprogrammeerd zijn. De werking van het brein heeft het gevaar in zich dat we geleefd worden, als we dan ook nog in een omgeving werken waar veel gevraagd worden is het geleefd worden in het kwadraat. We reageren wat op er op ons afkomt.

Een bewust brein is wat je nodig hebt. Een bewuster brein is een empowered brein. Hier is de interne leider in charge.

Door de opleidingen tot brain-mind practitioner ga jij leren hoe je voor een bewuster brein kan zorgen dat minder afgeleid wordt, krachtiger is en voor meer effectief gedrag kan zorgen. Deze switch kan op veel terreinen plaats vinden.

Toepassingsgebieden

De basis is zorgen voor een empowered brein oftewel een brein dat handelt vanuit de interne leider.  Een empowered brein kan je gemakkelijker integreren in diverse velden. De Valk Leadership Company gebruikt het vooral in het persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap en het leidinggeven aan anderen.

Echter er zijn veel meer terreinen waarin je dit kunt toepassen. Te denken valt aan

  • gedragsverandering bij cultuurveranderingstrajecten
  • duurzame inzetbaarheid
  • onderwijs
  • gewoonteverandering
  • gezondheidsprogramma’s